ยามาฮ่า มอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน CSI Championship 2017 ให้กับผู้แทนจำหน่ายพร้อมจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Social Media Marketing & Advertising Workshop”

800-1

บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด มอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตรชนะเลิศให้กับร้านผู้แทนจำหน่าย บริษัท พรประเสริฐมอเตอร์ จำกัด จังหวัดมุกดาหาร พร้อมจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Social Media Marketing & Advertising Workshop” ให้กับผู้เข้ารอบจากการแข่งขัน CSI CHAMPIONSHIP 2017 โดยได้รับเกียรติจาก นายประวัติ ประเสริฐพร ผู้จัดการทั่วไปอาวุโสฝ่ายวางแผนการขายและการตลาด (คนที่ 2 จากขวา) เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา และได้รับเกียรติจาก ดร.ปุญญภณ เทพประสิทธิ์ (คนที่ 1 จากขวา) เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ การอบรมสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้น ณ บริษัท พรประเสริฐมอเตอร์ จำกัด จังหวัดมุกดาหาร เมื่อเร็วๆ นี้

quoteleft

ยามาฮ่า มีความมุ่งมั่นสร้างสรรค์ที่จะยกระดับการบริการผ่านประสบการณ์ที่ทรงคุณค่า ล้ำสมัย ทั้งการขาย บริการ อะไหล่ และกิจกรรมที่ส่งเสริมการขายแก่ลูกค้ารถจักรยานยนต์ยามาฮ่า เพื่อเชื่อมโยงและเติมเต็มความคาดหวังของลูกค้าอย่างสูงสุด

quoteright

 

v9Oy8I.gif