Posts Tagged "NMax155"

เปรียบเทียบความต่าง 2020 NEW Yamaha NMax155 กับ 2018 Yamaha NMax155

เปรียบเทียบความต่าง 2020 NEW Yamaha NMax155 กับ 2018 Yamaha NMax155

เปิดตัวอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเจ้าสกู๊ตเตอร์คลาสเล็กจากค่าย Yamaha กับเจ้า New NMax 155 โดยการเปิดตัวในครั้งนี้เป็นการเปิดในประเทศอินโดนีเชียประเทศที่ใช้เป็นฐานในการผลิตโมเดลนี้ป้อนสู่ตลาดทั่วโลก และในบทความนี้เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างโมเดลของปี 2018 กับโมเดลล่าสุดที่พึ่งเปิดตัวไป

...อ่านต่อ
8a2cd7ac2c58daf8fa1a45e03abe1ed5.jpg
f59a3a0ccee3f6ba41a432c40d9e12bd.jpg