ยามาฮ่า จัดสัมมนาโครงการ “Yamaha New Generation Academy (YDNA)” กับทายาทผู้จำหน่าย

yamaha_news_ydna-(1200x775)

มร. ชิเงโอะ ฮายาคาวะ ประธานกรรมการบริหาร  บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตเอร์ จำกัดางสาวจินตนา อุดมทรัพย์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด นายพงศธร เอื้อมงคลชัย ผู้จัดการใหญ่ด้านการค้า บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด จัดสัมมนา โครงการ “Yamaha New Generation Academy (YDNA)” ให้กับทายาทผู้จำหน่าย เพื่อเตรียมความพร้อมในการสานต่อธุรกิจของท่านผู้จำหน่ายในอนาคต โดยในครั้งนี้เป็นการนำกลุ่ม YDNA รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 สัมมนาร่วมกันที่ประเทศไทย ก่อนที่ YDNA รุ่นที่ 2 จะเดินทางสัมมนาร่วมกับทุกประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยการสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้น ณ โรงแรมดุสิตปริ้นเซส ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้

e3c5f26071a692f52c0a0ae44a03ec71.gif
a96bf05e3e035d09368c2ad5994a7a2d.gif
bd3e2f96ea6a84d4c720ef9617a2c46f.gif