Banner-Yamaha-Fazzio-X-Fila-2024-1150x250.gif
Banner-Yamaha-Fazzio-X-Fila-2024-400x300.gif

Yamaha Motor Company Japan เปิดโครงการ Proof of Concept

Yamaha Motor Company Japan เปิดโครงการ Proof of Concept

Yamaha Motor Company Japan ได้ประกาศอย่างเป็นทางการในการเปิดโครงการ Proof of Concept หรือ PoC เพื่อทดสอบยานพาหนะพลังงานไฟฟ้าโดยตรงในชุมชน โปรแกรมนี้จึงจัดทำโดย Yamaha ผ่านตัวแทนในแต่ล่ะประเทศเพื่อทดลอง เชิญชวนผู้คนในแต่ล่ะภูมิภาค ในการทดลองใช้งานจริงกับรถพลังงานไฟฟ้า

8d8fd9caa00e911b6f0e9ce17f0e8674.jpg

สิ่งนี้ได้กลายเป็นหนึ่งในพันธกิจของ Yamaha ในแง่ของการพัฒนายานพาหนะพลังงานไฟฟ้า ที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 1991 มีจุดประสงค์หลักคือการลดการปล่อยคาร์บอนในชั้นบรรยากาศของโลก ซึ่งล่าสุด บรรดาผู้ผลิตยานพาหนะแทบจะทุกแบรนด์ก็ได้ประกาศจุดยืนของตัวเองในการพัฒนายานพาหนะพลังงานไฟฟ้า และจะยุติการผลิตยานพาหนะที่ใช้งานเครื่องยนตสันดาปภายในแบบเบ็กเสร็จภายในปี 2050 โดยส่วนใหญ่แล้วจะเริ่มการผลิตรถพลังงานไฟฟ้าอย่างจริงจังในปี 2030 เป็นต้นไป

97029c9363d9f0d217ff01104367167a.jpg

เช่นเดียวกับ Yamaha ที่ปัจจุบันยังคงมีการพัฒนายานยนต์ EV ของตัวเอง รวมถึงการปรับปรุงในแง่ของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ อย่างที่เราได้เห็นกันไปกับโมเดลล่าสุด รถแนวคิด Yamaha E-01 ที่ดูเหมือนว่าจะเป็นตัวนำร่องของบริษัทและจะเข้าร่วมในการใช้งานของโครงการ PoC ในครั้งนี้ด้วย

df8fd4002539a31efe5892f96581ecf9.jpg

วัตถุประสงค์ของโครงการ PoC นี้คือเพื่อให้ได้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับการตอบสนองและวัฒนธรรมของประชาชนใน 6 พื้นที่ของประเทศปลายทาง ในด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าของยานยนต์ ครอบคลุม 6 พื้นที่ประกอบไปด้วย ประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน มาเลเซีย อินโดนีเซีย ยุโรป และที่สำคัญที่สุดคือประเทศไทย!!!

899534413f589e27f0a44eb6c7cf86f7.jpg

จากการลองค้นข้อมูลมานั้น โครงการ PoC จะเป็นการจัดหาและให้เช่ายืม Yamaha E-01 โดยไม่มีการขายขาด โดยจะปล่อยให้กับ ผู้ใช้งานในระบบขนส่งสาธารณะ ไรเดอร์สำหรับส่งอาหาร หรือพนักงานจนส่งสินค้าขนาดเล็กเป็นหลัก และด้วยแนวทางนี้ Yamaha จึงตัดสินใจใช้รหัส E-01 แทนที่จะเป็น NMax EV หรืออะไรที่ใกล้เคียงกับชื่อผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ในการจำหน่ายจริงในอนาคต

6f70401c6f0e27e406949e2dc3c5d62d.jpg

Eiji Koyano ผู้จัดการกลุ่มของ Innovation Group YMC ได้ตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการได้อย่างน่าสนใจ PoC ของ Yamaha อยู่ในขั้นเริ่มต้น ของการเปลี่ยนจากยานพาหนะเครื่องยนต์สันดาปภายในไปเป็นยานพาหนะพลังงานไฟฟ้า และในอนาคตตลาดของรถพลังงานไฟฟ้าจะมีการขยายตัวที่ใหญ่กว่าเครื่องยนต์สันดาป และผลิตภัณฑ์นี้จะให้เช่าแก่ผู้บริโภคเท่านั้น ดังนั้นการตัดสินใจไม่ตั้งชื่อตัวรถให้มีความคล้ายกับผลิตภัณฑ์ที่ขายจริงนั้น จึงเป็นการตัดสินใจที่สมเหตุสมผลที่สุดสำหรับ Yamaha และเป็นที่ยอมรับของชุมชนในวงกว้างในประเทศต่างๆ

cf2b1e2974592ea2eb7a91136e7bc43d.jpg

ณ ตอนนี้ข้อมูลที่เราได้มา ยังเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น เรายังไม่ทราบกรอบเวลาของโครงการ หรือคุณสมบัติที่ชัดเจนของผู้ที่จะสามารถเข้าร่วมโครงการได้ ดังนั้นเราคงต้องรอการประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งจากทางต้นสังกัด หากมีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติม เราจะรีบนำมานำเสนอในโอกาสต่อไป

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก tmcblog.com 

blank