Banner Yamaha XMAX Connected 2024 1150x250
Banner Yamaha XMAX Connected 2024 400x300

Yamaha Moto Challenge 2015

_MG_4429_resize

ยามาฮ่า ผนึกกำลัง สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

เปิดกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตสำหรับเยาวชนระดับอาชีวศึกษา

บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ร่วมมือกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ซึ่งมีสมาชิกสถาบันศึกษาเอกชน 380 แห่งทั่วประเทศ จัดกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตสำหรับเยาวชนระดับอาชีวศึกษารายการ Yamaha Moto Challenge 2015 ซึ่งเป็นโครงการ สร้างเสริมพื้นฐานความรู้เชิงช่าง ในอาชีพกีฬามอเตอร์สปอร์ตให้นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา และรวมทั้งเป็นการพัฒนาบุคลากรเพิ่มเข้าสู่วงการมอเตอร์สปอร์ตประเทศไทย โดยผ่านการฝึกอบรมจากทีมงานมอเตอร์สปอร์ต และนักแข่งมืออาชีพของยามาฮ่า เพื่อทำการแข่งขันเก็บคะแนนสะสมในเซอร์กิตจริงด้วยรถแข่ง Yamaha Exciter 150

_MG_4635_resize

นายประพันธ์ พลธนะวสิทธิ์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด กล่าวว่า “ยามาฮ่าได้ให้ความสำคัญนโยบายทางด้านมอเตอร์สปอร์ตมาอย่างต่อเนื่อง เพราะได้เล็งเห็นว่ามอเตอร์สปอร์ตนั้นเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลก และสำหรับประเทศไทยก็นับเป็นกีฬาอาชีพอีกประเภทหนึ่งที่ได้รับการรับรองโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย รวมทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ในการพัฒนาทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยี และสถานที่จัดการแข่งขันมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบันประเทศไทยมีนักกีฬามอเตอร์สปอร์ตประเภทรถจักรยานยนต์ที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งในระดับนานาชาติ ระดับเอเชีย และระดับประเทศ ในฐานะตัวแทนนักกีฬาประจำชาติที่สร้างชื่อเสียง และนำชัยชนะมาสู่ประเทศชาติได้อย่างน่าภาคภูมิใจนอกจากนั้น ในปัจจุบันประเทศไทยยังมีสนามแข่งขันมาตรฐานสากลอย่าง สนาม “ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต” จ.บุรีรัมย์ ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน นานาชาติระดับ FIA Grade 1 และ FIM Grade A ทั้งนี้ ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องพัฒนานักกีฬาบุคลากรทางการกีฬา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค เพื่อรองรับ การเติบโตของกีฬามอเตอร์สปอร์ตในประเทศไทยที่กำลังจะเชื่อมโยงสู่ภูมิภาคอาเซียน ยามาฮ่าจึงได้จัดทำโครงการ Yamaha Moto Challenge 2015 ขึ้นมา เพื่อสานต่อนโยบายทางด้านมอเตอร์สปอร์ตให้ชัดเจนเด่นชัดมากยิ่งขึ้น และเป็นการวางรากฐานให้กับเยาวชนเพื่อก้าวเข้าสู่วงการมอเตอร์สปอร์ตต่อไปในอนาคต”

_MG_4794_resize
โดยโครงการ Yamaha Moto Challenge 2015 เป็นความร่วมมือระหว่าง สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย และบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมพื้นฐานความรู้เชิงช่างให้นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรต่อยอดองค์ความรู้ทั้งในเชิงเทคโนโลยีวิศวกรรม การบริหารจัดการทีม เตรียมความพร้อมบุคลากรสู่การประกอบอาชีพทางด้านมอเตอร์สปอร์ต รวมทั้งเป็นการสร้างเสริมวัฒนธรรม เชิงกลุ่ม สร้างความสามัคคี และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมระหว่างอาชีวศึกษาต่างๆ ทั้งนี้ สถาบันที่ชนะเลิศจะได้รับสิทธิพิเศษเดินทางเข้าร่วมชมกิจกรรม การแข่งขันรถจักรยานยนต์ในระดับนานาชาติ MFJ Superbike All Japan Road Race Championship 2015
_MG_5276_resize
ยามาฮ่า เชื่อมั่นว่า โครงการ Yamaha Moto Challenge 2015 จะตอบรับต่อการเติบโตของกีฬามอเตอร์สปอร์ตในระดับภูมิภาคอาเซียน เพราะเป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพ ให้ความรู้ด้านกีฬามอเตอร์สปอร์ต สร้างบุคคลากรให้กับวงการมอเตอร์สปอร์ตไทย ปลูกจิตสำนึก และมารยาทในการขับขี่ปลอดภัยให้กับนักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม
03 Yamaha Moto Challenge 2015
รายละเอียดของหลักสูตร Yamaha Moto Challenge 2015
ทางสถาบันที่เข้าร่วมแข่งขันทั้ง 20 ทีม จะได้รับรถจักรยานยนต์ Yamaha Exciter 150 พร้อมชุด Racing Gear อุปกรณ์การปรับแต่ง อุปกรณ์การดำเนินงาน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม โดยหลักสูตรการเรียนรู้ ฝึกทักษะการบริหารทีมกีฬามอเตอร์สปอร์ตมีทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ดังนี้
010 Yamaha Moto Challenge 2015
1. การฝึกอบรมสำหรับนักแข่ง
– หลักสูตรทักษะการขับขี่รถจักรยานยนต์แบบทางเรียบในเซอร์กิตที่มีการจัดการความปลอดภัย ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยวิทยากรครูฝึกนักแข่ง รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฏกติกา มารยาท และหน้าที่ของนักกีฬามอเตอร์สปอร์ต
2. การฝึกอบรมเทคนิคสำหรับช่างเครื่อง
– ความรู้ด้านเทคนิคการปรับแต่งรถจักรยานยนต์ (ระบบหัวฉีด และการจุดระเบิด, ระบบส่งกำลัง, ระบบกันสะเทือน, ระบบเบรก, ยาง)
3. การฝึกอบรมความรู้ด้านการบริหารจัดการสำหรับผู้จัดการทีม
– ความรู้เกี่ยวกับกฏระเบียบการแข่งขัน Road Racing และการดำเนินงานจัดแข่งขัน และการบริหารทีมแข่ง
4. การแข่งขันทดสอบวัดผล
– การปฏิบัติงานจริงในการแข่งขันในสนามแข่งแบบเซอร์กิต
รายนามสถาบันการศึกษาที่ได้รับคัดเลือก เข้าร่วมกิจกรรม Yamaha Moto Challenge 2015 จำนวน 20 สถาบัน ดังนี้
1.วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชม ไทย-เยอรมัน สระบุรี 2.วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส (V-TECH)
3.วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพ และบริหารธุรกิจ 4.วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา
5.วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา 6.วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ
7.วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นแนล 8.วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์
9.เทคโนโลยีอักษรพัทยา 10.วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก
11.วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย 12.เทคโนโลยีสยาม
13.เทคโนโลยีอีสานเหนือ 14.เทคโนโลยีสงขลา
15.วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการกาฬสินธุ์ 16.วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน
17.วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก 18.เทคโนโลยีมีนโปลีเทคนิค
19.วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่ 20.วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี

จะมีการทดสอบวัดผลปฏิบัติการจริง โดยการให้ลงแข่งขันในสนามแข่งอย่างเป็นทางการ จำนวน 4 ครั้ง คือ
สนาม 1 วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2558 ที่สนาม ไทยแลนด์ เซอร์กิต
สนาม 2 วันที่ 7-9 สิงหาคม 2558 ที่สนาม พีระ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต
สนาม 3 วันที่ 4-6 กันยายน 2558 ที่สนาม ไทยแลนด์ เซอร์กิต
สนาม 4 วันที่ 10-12 ตุลาคม 2558 ที่สนาม ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต

011 Yamaha Moto Challenge 2015

ติดตามรายละเอียดข่าวสารเพิ่มได้ที่ www.yamahamotochallenge.com หรือ www.yamaha-motor.co.th, www.facebook.com/yamahasociety, www.instagram.com/yamahasociety, www.youtube.com/thaiyamahaofficial