Banner Yamaha XMAX Connected 2024 1150x250
Banner Yamaha XMAX Connected 2024 400x300

ไทยยามาฮ่า ลดปัญหามลภาวะโลกร้อน ยึดแผนนโยบายภาครัฐ ส่งมอบ “YAMAHA E01” ให้โรงพยาบาลศิริราช ในโครงการทดสอบวิเคราะห์การใช้งาน POC

blank

นายพงศธร เอื้อมงคลชัย รองประธานกรรมการบริหาร นางสาวบัวทิพย์ จันทร์ดำรงกุล รองผู้จัดการใหญ่ด้านวางแผนการค้า นายสมเกียรติ พูลขวัญ รองผู้จัดการใหญ่ด้านบริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ถ่ายภาพร่วมกับ ศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลศิริราช ในการส่งมอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า “YAMAHA E01” สำหรับใช้งานในพื้นที่ของโรงพยาบาล เพื่อลดการเกิดมลภาวะและความคล่องตัวในการใช้งานในพื้นที่โรงพยาบาล พร้อมกันนี้ไทยยามาฮ่ายังจะได้ทำการเก็บข้อมูลการใช้งานต่างๆ ของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า “YAMAHA E01” ผ่านระบบ eSIM เพื่อนำไปต่อยอดและพัฒนารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าก่อนการผลิตเพื่อจำหน่ายจริง โดยมีความร่วมมือกับภาครัฐ สถาบันการศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาการใช้งานจริง ในโครงการทดสอบวิเคราะห์ความเป็นไปได้ (Proof of Concept : POC)

Yamaha_E01_2022 (5)
โดยการส่งมอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า “YAMAHA E01” ในครั้งนี้มีขึ้น ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่หน้าศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช สุขภาพ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อเร็วๆ นี้

blank