Banner-Yamaha-Fazzio-X-Fila-2024-1150x250.gif
Banner-Yamaha-Fazzio-X-Fila-2024-400x300.gif

ยามาฮ่าส่งมอบ “YAMAHA E01” เพื่อการพัฒนาความเหมาะสมสำหรับยางรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

blank

นางสาวบัวทิพย์ จันทร์ดำรงกุล รองผู้จัดการใหญ่ด้านวางแผนการค้า นายสมเกียรติ พูลขวัญ รองผู้จัดการใหญ่ด้านบริหาร นายฉัตรชัย บำรุงพรไพศาล รองผู้จัดการใหญ่ด้านวิศวกรรมการผลิต นายอัตถากรณ์ สิงห์น้อย รองผู้จัดการใหญ่ด้านการผลิต บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ถ่ายภาพร่วมกับนางพิมพ์ใจ ลี้อิสระนุกูล ประธานกรรมการบริหาร นายคณิน เหล่าจินดา ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายพัฒนาธุรกิจ นายพงศ์พรรณ รัตนวิโรจน์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในการส่งมอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า “YAMAHA E01” โดยการส่งมอบในครั้งนี้เป็นหนึ่งในการพัฒนาและศึกษาการใช้งานจริง (POC) ที่ทางบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ได้ร่วมมือกับ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตยางรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ IRC นำไปทดสอบการใช้งานจริงพร้อมต่อยอดในการพัฒนายางที่เหมาะสมกับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าอย่างแท้จริง

blank
blank

โดยการส่งมอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า “YAMAHA E01” ในครั้งนี้มีขึ้น ณ สถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า (YRA) เมื่อเร็วๆ นี้

blank