Posts Tagged "GSX-S125"

Suzuki เปิดตัวสีใหม่ของ GSX-S125 ลุยตลาดยุโรปในปีหน้า

Suzuki ผู้ผลิตยานยนต์สัญชาติญี่ปุ่น ได้เตรียมสีสันใหม่ของ Suzuki GSX-S125 เนกเกตสปอร์ตคลาสเล็ก ที่จะเดินหน้าบุกตลาดยุโรปรวมไปถึงตลาดอเมริกาอย่างจริงจังในปี 2020 โดยที่ยังคงใช้ฐานการผลิตจากประเทศอินโดนีเชียเป็นแหล่งผลิตรายเดียวสำหรับโมเดลนี้

...อ่านต่อ