Posts Tagged "Engine"

Camless Engine นวัตกรรมเครื่องยนต์รุ่นใหม่

Camless Engine นวัตกรรมเครื่องยนต์รุ่นใหม่

ในปัจจุบันการพัฒนารูปแบบเครื่องยนต์ใหม่ๆ นั้นมีการพัฒนาออกไปหลายๆ ทาง โดยหนึ่งในแนวทางการพัฒนาที่ดูจะมีแนวคิดที่น่าสนใจเป็นพิเศษก็คือนวัตกรรมเครื่องยนต์แบบ Camless Engine หรือเครื่องยนต์แบบไร้ Camshaft และวันนี้เราจะขอพาเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับนวัตกรรมเครื่องยนต์รูปแบบนี้กันครับ

...อ่านต่อ