Posts Tagged "2020 ZUMA 125"

2020 Yamaha ZUMA125 เปิดตัวอย่างเป็นทางการในสหรัฐอเมริกา

2020 Yamaha ZUMA125 เปิดตัวอย่างเป็นทางการในสหรัฐอเมริกา

Yamaha US ได้เปิดตัวสกู๊ตเตอร์ขนาดเล็กรุ่นใหม่ เพื่อการใช้งานในเขตเมือง เน้นความคล่องตัว และรูปแบบการดีไซน์ที่แตกต่างออกไปจากเพื่อนร่วมคลาส

...อ่านต่อ