Posts Tagged "มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า"

ทำความรู้จัก Super Soco TSx รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารุ่นใหม่จากประเทศจีน

ทำความรู้จัก Super Soco TSx รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารุ่นใหม่จากประเทศจีน

ปัจจุบันตลาดของมอเตอร์ไซค์มีทางเลือกให้ผู้บริโภคมากมาย ซึ่งหนึ่งในนั้นคือรถพลังงานทางเลือกอย่าง มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ที่กำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นในตลาดโลก ซึ่งมีการเติบโตแบบทวีคูณเป็นจำนวนมากในช่วง 2-3 ปีให้หลังมานี้ จนผุดแบรนด์ผู้ผลิตหน้าใหม่ออกมาเป็นจำนวนมาก ซึ่งหนึ่งในโมเดลที่น่าสนใจ ณ เวลานี้ ก็ต้องยกให้ Super Soco TSX มอเตอร์ไซค์พลังงานไฟฟ้าจากประเทศจีน

...อ่านต่อ