ยามาฮ่า นำทีมผู้จำหน่ายที่ชนะเลิศจากการประกวดโครงการ CSI Championship 2018 ทัศนศึกษาและเยี่ยมชม ยามาฮ่ามอเตอร์ Yamaha Motor Co., Ltd. (YMC) ประเทศญี่ปุ่น

บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด นำทีมร้านผู้จำหน่ายที่ได้รับรางวัลชนะเลิศกลุ่ม A , B และ C จากโครงการประกวด CSI Championship 2018 ได้แก่ รางวัลชนะเลิศกลุ่ม A : ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาราชมอเตอร์ไซค์ จังหวัด กระบี่ / รางวัลชนะเลิศกลุ่ม B : บริษัท พรประเสริฐมอเตอร์ จำกัด สาขาโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด และรางวัลชนะเลิศกลุ่ม C : บริษัท เทพวัลย์ ยนตรกิจ จำกัด จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ทัศนศึกษาและเยี่ยมชม ยามาฮ่ามอเตอร์ Yamaha Motor Co., Ltd. (YMC) ประเทศญี่ปุ่น โดยได้รับการต้อนรับจาก ยามาฮ่ามอเตอร์ Yamaha Motor Co., Ltd. (YMC) ประเทศญี่ปุ่น เป็นอย่างดี เมื่อเร็วๆ นี้

v9Oy8I.gif