ยามาฮ่า มอบรางวัลการประกวด CSI Championship 2017 แก่ตัวแทน

yamaha_csi_news1

นอกเหนือไปจากเรื่องของการพัฒนารถมอเตอร์ไซค์ใหม่ๆ เข้าสู่ท้องตลาดอย่างต่อเนื่องแล้ว ทางยามาฮ่าเองก็ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของตัวแทนผู้จำหน่ายรถในแต่ละพื้นที่ด้วย จึงเป็นที่มาของรางวัล CSI ที่จะเป็นการยกระดับมาตรฐานของทางตัวแทนและสร้างกำลังใจในการทำงานที่มีคุณภาพ ซึ่งผลประโยชน์สุดท้ายก็จะตกมาที่ผู้บริโภคนั่นเอง เราไปดูรายละเอียดและภาพบรรยากาศพร้อมๆ กันเลยครับ

มร.ชิเงโอะ ฮายาคาวะ ประธานกรรมการบริหาร และนางสาวจินตนา อุดมทรัพย์ รองประธานกรรมการบริหาร พร้อมผู้บริหารระดับสูง บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ให้เกียรติมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตรให้กับผู้จำหน่ายที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในโครงการ CSI Championship 2017 ระดับประเทศ โดยมีรายชื่อร้านผู้จำหน่ายที่ได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ
บริษัท พรประเสริฐมอเตอร์ จำกัด จังหวัดมุกดาหาร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
บริษัท เอ.ที. มอเตอร์เซลส์ จำกัด จังหวัดสงขลา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
         บริษัท เสนีย์ยนต์(2001) จำกัด จังหวัดเพชรบุรี
รางวัลดีเด่น ได้แก่
บริษัท อึ้งทงกี่ยานยนต์ จำกัด , บริษัท เกียรติยานยนต์แปดริ้ว จำกัด , บริษัท เจริญมอเตอร์เชียงใหม่ จำกัด , บริษัท ปริสุทธิ์ จำกัด และ บริษัท สุขสวัสดิ์มอเตอร์เวิร์ค จำกัด

ทั้งนี้ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์การบริการที่มีคุณภาพ ทั้งการขาย บริการ อะไหล่  และกิจกรรมที่ส่งเสริมการขายแก่ลูกค้ารถจักรยานยนต์ยามาฮ่า เพื่อสร้างการรับรู้และรักษาฐานลูกค้าผ่านประสบการณ์ที่ทรงคุณค่า ล้ำสมัย เพื่อเชื่อมโยงและเติมเต็มความคาดหวังของลูกค้าอย่างสูงสุด

โดยพิธีมอบรางวัลครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้อง World Ballroom โรงแรม Centara Grand at Central World เมื่อเร็วๆ นี้

v9Oy8I.gif