โครงการ Benelli มอบสิ่งของให้กับ บุคคลกรทางการแพทย์ในช่วง COVID-19

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 Benelli Thailand ร่วมกับ Benelli Servizio และเหล่าสมาชิกผู้ใช้รถจักรยานยนต์ Benelli ได้ร่วมกันบริจาคสิ่งของเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคคลกรทางการแพทย์  ทั้งหมอและพยาบาล เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการหยุดเชื้อ ระงับการแพร่ระบาดในครั้งนี้ พร้อมทั้งนำอุปกรณ์ชุดป้องกัน เชื้อไวรัส covid-19 มามอบให้เพื่อความปลอดภัยในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการ ช่วยเหลือพึ่งพากัน ของคนไทย  ในยามที่มีปัญหาผ่านเข้ามา ถึงแม้จะเป็นแค่ส่วนเล็ก ๆ  แต่ก็ขอเป็นส่วนที่ได้ช่วยเหลือสังคมให้เกิดความน่าอยู่ยิ่งขึ้น

P5020520

P5020501

โดยกิจกรรมนี้ทาง Benelli Thailand ได้ร่วมรับบริจาคสิ่งของจำเป็นอาทิ ชุด PPE ป้องกันเชื่อไวรัส 50 ชุด  หน้ากากอนามัย face shield เจลแอลกอฮอล  น้ำดื่ม นม อาหารปรุงสำเร็จจำนวน 100 กล่อง ฯลฯ ณ ศูนย์บริการ  BENELLI  SERVIZIO  เกษตร – นวมินทร์ และทาง Benelli Thailand ได้เดินทางร่วมกับตัวแทนสมาชิก มาส่งมอบให้กับทาง โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

P5020508

P5020533

P5020516

P5020526

P5020551

และยังได้รับความรู้จากคุณหมอ ณ โรงพยาบาลฯ ถึงวิธีการเตรียมตัว การป้องกันตัวเองจากโรค รวมถึงหน้าที่ของโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ ในการรักษาผู้ป่วย covid-19 และเทคโนโลยีต่างๆ ที่ต้องใช้ร่วมเข้ามาเพื่อรักษาคนไข้อย่างถูกต้อง และปลอดภัยต่อบุคคลากรทางการแพทย์ ถึงแม้ในปัจจุบันผู้ติดเชื่อเพิ่มได้ลดจำนวนลง แต่ทางโรงพยาบาลฯ ยังต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอในกรณีที่โรคระบาดได้ลุกลามเพิ่มขึ้นจะได้ตอบโต้และป้องกันได้อย่างรวดเร็ว สุดท้ายก่อนกลับทางผู้บริหารของทาง Benelli Thailand และตัวแทนสมาชิกยังได้เขียนข้อความร่วมให้กำลังใจกับทั้งผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ อีกด้วย

e3c5f26071a692f52c0a0ae44a03ec71.gif
5a650bb5ff46063882a2406495dde21a.gif
c47c2b8530b04ff3fab32b4195bd9c49.gif