“สิทธิผล วีแคร์” สานต่อโครงการ “มอบผ้าห่มคลายหนาว” ปีที่ 5


ทนง ลี้อิสสระนุกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด และผู้จัดตั้ง โครงการกลุ่มสิทธิผล วีแคร์ ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม มุ่งเน้นการตอบแทนคุณแผ่นดินไทย และขอร่วมสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้ และการแบ่งปันให้กับผู้ด้อยโอกาส จึงมอบหมายให้ วิชัย กิ่งชา ผู้อำนวยการกลุ่มสิทธิผล วีแคร์ นำทีมงานร่วมสานต่อกิจกรรม “ร่วมใจ ร่วมพลัง ร่วมคลายภัยหนาว” ภายใต้โครงการ “มอบผ้าห่มคลายหนาว” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เดินทางสู่เขตประสบภัยพิบัติหนาว เพื่อส่งมอบผ้าห่มให้แก่คณะนักเรียน อาจารย์และผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โดยรอบ ณ โรงเรียนบ้านค้างอ้อย อ.นาหมื่น จ.น่าน เมื่อเร็วๆนี้

วิชัย กิ่งชา กล่าวว่า “กลุ่มสิทธิผล วีแคร์ ก่อตั้งมานานกว่า 9 ปี มีกว่า 10 โครงการและยังคงดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง มุ่งสู่การช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาไปในแต่ละด้านที่ต่างกัน ทั้งยังเป็นการน้อมนำหลักการทรงงานข้อหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในเรื่องของ “การให้” ที่มีความหมายลึกซึ้ง “ให้เพื่อให้” ให้โดยไม่เลือก ให้เพื่อให้จริงๆ ให้เพื่อไม่คิดหวังผลตอบแทน มาเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในโครงการนี้ โดยเริ่มจากทางกลุ่มฯตระหนักถึงความเดือดร้อนของผู้อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ประสบภัยหนาวจากสภาพภูมิอากาศที่ต่ำลง ปีนี้จึงได้มีแผนลงพื้นที่ส่งมอบผ้าห่มในสองจังหวัด ได้แก่ น่านและกาฬสินธุ์ที่มีความเดือดร้อนค่อนข้างหนัก โดยได้เน้นเข้าไปตามโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลความเจริญหรือความช่วยเหลือยังเข้าไม่ถึงมากนัก เพื่อมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนและอุปกรณ์กีฬาช่วยเหลือน้องๆนักเรียนไปในคราวเดียวกัน เพราะเราก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของเด็กๆด้วยเช่นกัน”

การเดินทางไปส่งมอบผ้าห่มในพื้นที่แรกกับระยะทางกว่า 700 กิโลเมตร หรือกว่า 9 ชั่วโมง ณ โรงเรียนบ้านค้างอ้อย อ.นาหมื่น จ.น่าน สมาชิกทุกคนสัมผัสได้ถึงการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณะนักเรียน อาจารย์ ตลอดจนผู้ที่อาศัยในบริเวณพื้นที่โดยรอบ โดยมีธีร์ ทินกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้างอ้อยเป็นตัวแทนรับมอบ ทั้งนี้ทางกลุ่มฯยังมีกำหนดการเดินทางไปยังโรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ในวันที่ 12 ม.ค.2560 เพื่อส่งมอบผ้าห่มอุ่นๆและอุปกรณ์กีฬาให้ถึงมือของน้องๆด้วยตนเองเป็นสถานที่ถัดไป ถือเป็นอีกโครงการทำความดีเพื่อคนไทยด้วยกันส่งท้ายปี และยังเป็นการมอบของขวัญให้กับเด็กๆสำหรับวันเด็กที่ถึงนี้อีกด้วย

การดำเนินกิจกรรมต่างๆภายใต้โครงการกลุ่มสิทธิผล วีแคร์ ที่เดินทางสัญจรลงไปในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ด้วยหวังเป็นอีกหนึ่งกลุ่มจากหลายๆองค์กรที่ตั้งใจทำดี เป็นแบบอย่างในการมุ่งมั่นทำคุณประโยชน์เพื่อสังคม สร้างแรงบันดาลใจเล็กๆในใจของผู้ที่เคยได้รับการช่วยเหลือ ให้รู้จักการเป็นผู้ให้และแบ่งปัน ปลูกฝังการเป็นบุคคลหรือเยาวชนต้นแบบในการทำสิ่งดีๆต่อไป เพื่อหมั่นสร้างคุณงามความดีให้ก่อเกิดบนแผ่นดิน สร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนในการดำเนินชีวิตและสร้างองค์กรให้มั่นคงแข็งแรงสืบไป

สามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวและร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมกับโครงการกลุ่มสิทธิผล วีแคร์ ได้ที่ https://www.facebook.com/sittipolwecare/

2

v9Oy8I.gif