ฟินน์ กล้า…ท้าประหยัด!!! ท้าร้านผู้จำหน่ายยามาฮ่าโซนอีสานตอนล่าง ขี่ยามาฮ่า “ฟินน์” ทำสถิติ 94.75 กม./ลิตร

กิจกรรมฟินน์ กล้า…ท้าประหยัด รอบร้านผู้จำหน่าย เปิดโอกาสให้ผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า มาพิสูจน์ความประหยัดน้ำมันของรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟินน์ โดยในครั้งนี้ ยกขบวนมาจัดขึ้นที่ จ.ขอนแก่น และเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ของร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าโซนภาคอีสานตอนบนและภาคอีสานตอนล่างได้เข้าร่วมพิสูจน์ความประหยัดของ “ยามาฮ่า ฟินน์” โดยกิจกรรมเริ่มต้นที่เขตการขายภาคอีสานบน ที่มีตัวแทนจากร้านผู้จำหน่ายยามาฮ่าเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 9 ทีมๆ ละ 2 คน รวมผู้ขับขี่ท้าทายความประหยัดน้ำมัน “ฟินน์ กล้า…ท้าประหยัด” ในภาคนี้ทั้งสิ้น 18 คน โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีโค้ชที่เป็นสื่อมวลชน ผู้ผ่านการแข่งขันประหยัดน้ำมันมาก่อนหน้านี้ คอยให้คำแนะนำและขับขี่นำเส้นทางกับผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคน

สำหรับเส้นทางการขับขี่แข่งขันท้าความประหยัดสำหรับผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าโซนภาคอีสานตอนล่างในครั้งนี้ใช้เส้นทางรอบเมืองขอนแก่น มีระยะทางขับขี่รวม 61 กม. ซึ่งผู้ขับขี่ทุกคนจะต้องขับขี่ในสภาพถนนจริง ที่มีทั้งทางราบ ขึ้นสะพาน ขึ้นเนินลงเนิน และต้องปฏิบัติตามกฏจราจรเหมือนการใช้งานจริง เมื่อจบการแข่งขันและวัดค่าความประหยัดน้ำมันที่ใช้มาตรฐานแบบเดียวกับการแข่งขันรอบผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าโซนภาคอีสานตอนบน ผลปรากฎว่า ตัวแทนจากร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า ทีมจากร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า บริษัท ฟ้าใหม่เซ็นเตอร์กรุ๊ป จำกัด จังหวัดนครราชสีมา สามารถทำสถิติความประหยัดได้สูงสุดในการแข่งขันครั้งนี้ที่ 94.75 กม./ลิตร ซึ่งทำให้ผู้ขับขี่ทุกคนทึ่งในความประหยัดน้ำมันของรถจักรยานยนต์ ยามาฮ่า ฟินน์ เป็นอย่างมาก

สำหรับกิจกรรมการแข่งขัน “ฟินน์ กล้า…ท้าประหยัด” ในครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่ จสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 27 กันยายน 2562 สามารถติดตามความเคลื่อนไหวกันได้ที่ Facebook : Yamaha Society Thailand

เรื่องฮิตล่าสุด!
cFBzFE.gif
cFBY2v.gif
wliJA1.jpg
ZWy4L1.jpg
gYbGkn.gif
gYbJOg.gif
inLTzN.jpg
xBjM8t.gif
RoApwP.gif
xScLCz.jpg
isfLXg.jpg
isfJEn.jpg
RBgWqe.gif