Posts Tagged "2019 Market"

Harley-Davidson สรุปยอดขายในปี 2019 อย่างเป็นทางการ

ดูเหมือนเป็นปีที่ยากลำบากของ Harley-Davidson ผู้ผลิตรถมอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่จากสหรัฐอเมริกา ด้วยวิกฤตที่ต้องเผชิญในพื้นที่บ้านเกิดจากการออกมาต่อต้านของผู้นำประเทศโลกเสรี และกำแพงภาษีที่ทวีความรุนแรงขึ้น จนยอดขายตลอดทั้งปี 2019 ที่ผ่านมานั้น ตกลงไปกว่า 4.3% จากยอดขายของปี 2018 ที่ผ่านมา

...อ่านต่อ