Harley-Davidson กางแผนระยะยาวเตรียมปล่อยรถโมเดลใหม่ 100 รุ่น ภายใน 10 ปี

hdlivewire

แหล่งข่าวจากออสเตรเลียไก้เผยแพร่แผนงานใหม่ของทางค่ายรถมอเตอร์ไซค์ยักษ์ใหญ่จากอเมริกาอย่าง Harley-Davidson ที่แผลงานนั้นได้เปิดเผยการเตรียมปล่อยโมเดลใหม่ของทางค่าย 100 โมเดล ภายในระยะเวลา 10 ปี

ซึ่งส่วนของการพัฒนา 100 โมเดลใหม่ของทางค่าย HD นั้นจะมีทั้งในส่วนของรถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้เครื่องยนต์และระบบพลังงานไฟฟ้า  โดยนิยตสาร DRIVE ในประเทศออสเตรเลียได้เผยแพร่บทสัมภาษณ์ของ Bill Davidson ทายาทของตระกูลเจ้าของ HD และ William Davidson รองประธานของ Harley Museum ซึ่งการพูดคุยนั้นได้กล่าวถึงแผนงานของรถมอเตอร์ไซค์พลังงานไฟฟ้า Livewire Project ที่ได้เริ่มแผนงานไปแล้วประมาณปีกว่าๆในการพัฒนารถมอเตอร์ไซค์กำลังงานไฟฟ้ารุ่นต่างๆ ของ Harley-Davidson

ซึ่งโปรโจกต์ Livewire นั้นจะพัฒนารถมอเตอร์ไซค์พลังงานไฟฟ้าทั้งโมเดลใหม่ของทางค่ายและนำเอา รถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้เครื่องยนต์รุ่นยอดนิยมของทางค่ายมาพัฒนาต่อยอดหรือปรับเปลี่ยนแหล่งพลังงานเชื้อเพลิง ซึ่งแผนงานนี้เป็นแผนงานในระยะยาวที่ทางทีมพัฒนาต้องใช้เวลาในการศึกษาและลงมือปฏิบัติจนได้ผลสำเร็จ

ถ้านับกันตรงๆ แล้วระยะเวลา 10 ปีนั้นไม่ถือว่านานมากจนเกินไปแต่การปล่อยโมเดลใหม่ 100 รุ่นนั้น ถ้าเทียบกันเป็นช่วงระยะเวลาก็จะตกประมาณ 10 รุ่นต่อ 1 ปี นั้นก็หมายความถึงผลประโยชน์ที่จะตกมาสู่ผู้บริโภคอย่างเราๆ ที่จะมีโอกาสในการได้เลือกสรรสิ่งที่เหมาะกับเรามากที่สุดนั้นเอง

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก www.visordown.com

v9Oy8I.gif