ยามาฮ่าเข้าสวัสดีปีใหม่มูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมมอบทุนแก่นักศึกษาแพทย์ตลอดการศึกษา

นายพงศธร เอื้อมงคลชัย รองประธานกรรมการบริหาร พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด เข้าพบ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2563 พร้อมกันนี้ยามาฮ่ายังมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องให้กับนักศึกษาแพทย์จนจบการศึกษา เป็นเงินจำนวน 800,000 บาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมกับสาธารณสุข จ.พังงา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่านมูลนิธิชัยพัฒนา โดยยามาฮ่าให้ความร่วมมือและสนับสนุนมูลนิธิชัยพัฒนามาอย่างต่อเนื่องกว่า 13 ปี

Yamaha_News_New_Year2020_2

Yamaha_News_New_Year2020_3

Yamaha_News_New_Year2020_7

Yamaha_News_New_Year2020_8

โดยการเข้าสวัสดีปีใหม่ และมอบทุนการศึกษานักศึกษาแพทย์ในครั้งนี้มีขึ้นที่ มูลนิธิชัยพัฒนา เมื่อเร็วๆ นี้

v9Oy8I.gif