ยามาฮ่ามอบรางวัล ศูนย์บริการสีเขียว (GREEN SERVICE SHOP) ประจำปี 2559 ให้แก่ร้านผู้จำหน่ายที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

yamaha_1_550x330

ประเด็นที่สำคัญมากๆ สำหรับผู้ประกอบการค่ายรถมอเตอร์ไซค์นั่นก็คือการรักษาสิ่งแวดล้อม เพราะถือว่าเป็นอุตสาหกรรมหนักที่มีองค์ประกอบหลายอย่าง ที่กระทบกับการปล่อยมลภาวะ ดังนั้นแล้วทางค่ายยามาฮ่า จึงได้จัดทำโครงการ ยามาฮ่า ศูนย์บริการสีเขียว (GREEN SERVICE SHOP) ขึ้นมา เพื่อเป็นบทบาทสำคัญสำหรับการกระตุ้นในประเด็นนี้

บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด มอบใบประกาศเกียรติคุณ โครงการ ยามาฮ่า ศูนย์บริการสีเขียว (GREEN SERVICE SHOP) ประจำปี 2559 ให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรัง เอส ที กลการ, บริษัท ขอนแก่น พี.อาร์.มอเตอร์ (1999) จำกัด, บริษัท เตชอัมพร เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด สาขานครปฐม และบริษัท อรุณวรรณรัตน์ จำกัด โดยยามาฮ่าได้คัดเลือกร้านผู้จำหน่ายจากทั่วประเทศที่ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน และผ่านการตรวจประเมิน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้สินค้า บริการ และเพิ่มการตระหนักรู้ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่องค์กร อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของบริษัท และภาครัฐ อีกด้วย

ข่าวอัพเดทล่าสุดในวงการมอเตอร์ไซค์
9SUjG9.jpg
9SQJ9D.jpg
tHcUpy.gif
tTPoyV.gif
Tq25NZ.gif
tRYKHl.jpg