ชมภาพ XMAX ที่มารวมตัวกันจำนวนกว่า 800 คัน!!!

กลุ่มลูกค้า XMAX ที่มารวมตัวกันจำนวนกว่า 300 คัน ณ สถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า (YRA) เพื่อขับขี่ขบวนคาราวานเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม Yamaha Championship 2019 สนามที่ 2 สนามพีระ เซอร์กิต

w632Pq.jpg
w63sKa.jpg
w63638.jpg
w63nbR.jpg
w63rp0.jpg

w63H4u.jpg
w63VQZ.jpg
w63XnI.jpg
w63pdP.jpg
w63vZt.jpg
w63GPe.jpg
w63Jml.jpg

w63Cmz.jpg

v9Oy8I.gif